33,45 

Oxiracetam po polsku Oksiracetam to substancja należąca do substancji nootropowych nazwanych racetamami. Oxiracetam usprawnia funkcje kognitywne. Zakup.

Description

Oksiracetam 1000 mg

  • Czystość ≥ 99%
  • Waga netto: 1 gram
  • Nr sprawy: 62613-82-5
  • Wzór cząsteczkowy: C6H10N2O3
  • Masa cząsteczkowa: 158,155 g·mol-1
  • Forma: Proszek

Opis:

Oksiracetam to związek należący do grupy nootropików, które są substancjami mającymi potencjał poprawiania funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uczenie się. Oksiracetam jest często klasyfikowany jako racetam i został opracowany jako potencjalny lek przeciwdrgawkowy oraz poprawiający funkcje poznawcze.

Działanie Oksiracetamu polega na wpływie na układ nerwowy poprzez wpływ na receptory acetylocholiny oraz receptor NMDA. Oksiracetam może mieć kilka efektów:

  1. Poprawa funkcji poznawczych: Oksiracetam jest często stosowany w celu poprawy procesów myślowych, takich jak pamięć, koncentracja, zdolność przetwarzania informacji i uczenie się. Wpływa na komunikację między neuronami poprzez wspomaganie przewodnictwa chemicznego i elektrycznego.
  2. Wzrost aktywności acetylocholiny: Oksiracetam wydaje się zwiększać uwalnianie i reaktywność acetylocholiny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za funkcje poznawcze. To może poprawić procesy uczenia się, pamięć krótko- i długotrwałą oraz zdolność koncentracji.
  3. Wpływ na receptory NMDA: Receptory NMDA odgrywają istotną rolę w procesach plastyczności neuronalnej, czyli zdolności mózgu do modyfikacji połączeń między neuronami w odpowiedzi na doświadczenia. Oksiracetam może wpływać na te receptory, wspomagając procesy plastyczności i uczenia się.
  4. Ochrona neuronalna: Istnieją dowody sugerujące, że Oksiracetam może wywierać działanie neuroprotekcyjne, chroniąc neurony przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i zapalnymi.

Warto jednak podkreślić, że choć Oksiracetam wykazuje pewne efekty w badaniach naukowych, to nadal istnieje wiele niejasności dotyczących jego dokładnego mechanizmu działania i skuteczności. Efekty nootropików, w tym Oksiracetamu, mogą również być zróżnicowane w zależności od indywidualnych różnic genetycznych i zdrowia ogólnego każdej osoby.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek substancji nootropowej, w tym Oksiracetamu, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą medycyny, aby uzyskać odpowiednią opinię i monitorowanie.

Ze względu na wysoką czystość produktu może być stosowany wyłącznie do celów laboratoryjnych.