24,99 

Description

Methylene Blue czyli BŁĘKIT METYLENOWY 1000mg.

 • Czystość ≥ 99.50% (W zależności od partii zawsze powyżej 99.00%)

 • Jakość farmaceutyczna / UPS PHARMA GRADE.
 • Waga netto: 1000mg

 • Cas Number: 61-73-4

 • Wzór cząsteczkowy: C16H18ClN3S

 • Masa cząsteczkowa: 319.85 g·mol-1

 • Forma: Proszek.

 • Pakowanie: Zaplombowana saszetka aluminiowa.

 • Przeznaczenie: Wyłącznie do badań laboratoryjnych nie do spożycia!

 

Artykuł naukowy na temat „Błękitu Metylenowego”:

Błękit metylenowy – nootrop dodający mózgowi energii

 

Methylene Blue o numerze CAS 61-73-4 to organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, mikrobiologia, biologia molekularna oraz chemia analityczna. Poniżej przedstawiam opis właściwości tego związku:

 1. Wygląd fizyczny: Methylene Blue to czerwono-niebieski proszek o charakterystycznym kolorze.
 2. Rozpuszczalność: Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, co umożliwia łatwe przygotowywanie roztworów o różnych stężeniach.
 3. Wskaźnik redoks: Methylene Blue działa jako wskaźnik redoks w chemii analitycznej. Może zmieniać barwę w zależności od swojego stanu utlenienia, co pozwala na obserwację reakcji redoks.
 4. Zastosowanie w mikrobiologii: Methylene Blue jest używany do barwienia preparatów mikroskopowych, co ułatwia obserwację mikroorganizmów i innych struktur komórkowych.
 5. Zastosowanie w medycynie: Jest wykorzystywany jako barwnik w niektórych procedurach medycznych, takich jak barwienie tkanek w czasie badań histopatologicznych.
 6. Zastosowanie w biologii molekularnej: Methylene Blue jest stosowany w elektroforezie żelowej do wizualizacji prążków DNA i RNA na żelach agarozowych lub poliakryloamidowych.
 7. Potencjalne zastosowanie w leczeniu: Methylene Blue ma potencjalne zastosowanie w leczeniu niektórych zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera i depresja, choć badania nad tymi zastosowaniami są wciąż w toku.
 8. Bezpieczeństwo: Methylene Blue jest zazwyczaj uważany za stosunkowo bezpieczny, ale może powodować niepożądane skutki uboczne, takie jak reakcje alergiczne, bóle głowy, nudności i inne. Należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności podczas pracy z tym związkiem.

Warto zaznaczyć, że właściwości Methylene Blue mogą być różne w zależności od kontekstu i zastosowania. Związkiem tym należy manipulować ostrożnie, przestrzegając odpowiednich zasad bezpieczeństwa i postępowania z substancjami chemicznymi.