149,99 

Coluracetam czysta substancja chemiczna dostępna z rodziny racetamów dostępna do kupienia online. Profil Coluracetamu to wysokie powinowactwo do Choliny.

Description

Coluracetam 1000 mg

  • Czystość ≥ 99%
  • Waga netto: 1 gram
  • Numer CAS : 135463-81-9
  • Wzór cząsteczkowy: C19H23N3O3
  • Masa cząsteczkowa: 341,411 g·mol-1
  • Forma: Proszek

Coluracetam to związek chemiczny z grupy nootropików, który został opracowany jako potencjalny lek na zaburzenia poznawcze i neuroprotekcyjny. Nootropiki, znane również jako „leki inteligencji” lub „leki na poprawę pamięci”, są substancjami, które mają za zadanie poprawić funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja i uczenie się. Coluracetam jest stosunkowo nowym nootropikiem i nie jest szeroko zbadany w porównaniu do innych substancji z tej grupy, takich jak piracetam czy aniracetam.

Działanie Coluracetamu opiera się na wpływie na receptory cholinergiczne oraz na regulacji poziomu cholina w mózgu. Cholina to związek chemiczny niezbędny do produkcji neurotransmitera acetylocholiny, który odgrywa kluczową rolę w procesach poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uczenie się.

Przyjmuje się, że Coluracetam może wpływać na receptor cholinowy typu IV (CHRM4), co potencjalnie zwiększa wrażliwość tego receptor na acetylocholinę. Skutkiem tego jest zwiększenie przewodnictwa nerwowego i komunikacji między neuronami, co teoretycznie może prowadzić do poprawy procesów poznawczych.

Inne potencjalne działania Coluracetamu obejmują zwiększenie wychwytu cholina przez neuron, co prowadzi do zwiększenia poziomu acetylocholiny, oraz modulację receptorów glutaminianowych, co może wpływać na plastyczność synaptyczną i funkcje pamięciowe.

Należy jednak pamiętać, że choć istnieje pewna ilość badań laboratoryjnych i przedwstępnych dowodów na potencjalne korzystne efekty Coluracetamu, jego skuteczność i bezpieczeństwo nie zostały jeszcze wystarczająco potwierdzone w dużych, randomizowanych badaniach klinicznych. W związku z tym, przed zastosowaniem jakiejkolwiek substancji nootropowej, zawsze warto skonsultować się z lekarzem, a także wykazać ostrożność w stosowaniu środków, które nie zostały dostatecznie zweryfikowane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa.